phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 55 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191396
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191475
เถาหยวน-มิยาฮาร่าไอศครีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน-ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อุทยานเหย่หลิ่ว-มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 62
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190041
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟชมสวนพันปี,อุทยานอาลีซาน,ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา,นมัสการเทพเจ้ากวนอู,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101,
ทัวร์ไต้หวัน เมนูปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ซีเหมิงติง, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,500 บ.

เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน BY (FD)

ทัวร์โค๊ด BHT9191397
หาดรีพลัสเบย์, วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา), เซินเจิ้น, โชว์ MANGROVE GROOVE, หมู่บ้านฮากกากันเคิง, มาเก๊า, เดอะเวเนเชี่ยน, หอไอเฟลจำลอง The Parisian Macau, รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล, โบสถ์เซ็นต์ปอล, เซนาโด้สแควร์
ร้านจิวเวลรี่, บัวหิมะ, หยก, ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190483
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190081
หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานชิมชาอูหลง,ไถจง,หนานโถว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไทเป,วัดหลงซาน,วัดเหวินหวู่
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

ST88 Taiwan เฮง เฮง ไหว้พระ 8 วัด 4D3N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190643
ไหว้พระ 8 วัด ในไทเป, วัดหลงซาน, วัดสิงเทียนกง, วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดขงจื้อ, วัดเทียนโฮ่ว, วัดชิงซาน, วัดกวนตู้
สุกี้สูตรไต้หวัน, เป็ดปักกิ่ง, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา, พายสัปปะรด
ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190486
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020

ทัวร์โค๊ด BHT9191371
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม โกดังอิฐแดงริมน้ำ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมความงาม บ่อน้ำสีฟ้า ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ 5วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190976
ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง -นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

STG5 – ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน 4D3N CI AUG19 - MAR20

ทัวร์โค๊ด BHT9191198
ตึกจวี่กวง, อุโมงค์ไจ่ซาน, พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823
ขนมน้ำตาลฆ้อง, เส้นหมี่จินเหมิน, ขนมเค้กพายสัปปะรด
วัดโฝวกวงซัน, เจดีย์มังกรเสือ, ห้องน้ำชา 831, ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

ST2 Taiwan มิชลินสตาร์สามดาว กาแฟแชมป์โลก อาบน้ำแร่ แช่น้ำนม 3D2N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190642
ชิมอาหารมิชลินสามดาว, ดื่มด่ำร้านกาแฟแชมป์โลก, ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสไตล์ญี่ปุ่น
มิชลีนสตาร์ 3 ดาวที่เดียวของไต้หวัน, มิชลินสตรีทฟู้ด
น้ำตกสือเฟิน, สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน, DIYเค้กพายสัปปะรด, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 China Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 19 โปรแกรม