phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 21 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด BHT9200375
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON NOV 19-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200581
เถาหยวน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N BY SL (SL398) FEB-APR 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200578
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เจียอี้, ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า, ร้านใบชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี, เถาหยวน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, เถาหยวน, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด BHT9192688
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,878 บ.

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200460
ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ําพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ําพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี-เมืองไทเป-ตึกไทเป101-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด BHT9192635
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9192114
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก - Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200457
หนานโถว– หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ซึเหมินติง - ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9191850
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191882
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9193242
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-วัดเทียนหยวน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป–ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซาน–ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2]

ทัวร์โค๊ด BHT9192927
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 19 โปรแกรม