phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 19 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9191850
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ST88 Taiwan เฮง เฮง ไหว้พระ 8 วัด 4D3N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190643
ไหว้พระ 8 วัด ในไทเป, วัดหลงซาน, วัดสิงเทียนกง, วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดขงจื้อ, วัดเทียนโฮ่ว, วัดชิงซาน, วัดกวนตู้
สุกี้สูตรไต้หวัน, เป็ดปักกิ่ง, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา, พายสัปปะรด
ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

STG5 – ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน 4D3N CI AUG19 - MAR20

ทัวร์โค๊ด BHT9191198
ตึกจวี่กวง, อุโมงค์ไจ่ซาน, พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823
ขนมน้ำตาลฆ้อง, เส้นหมี่จินเหมิน, ขนมเค้กพายสัปปะรด
วัดโฝวกวงซัน, เจดีย์มังกรเสือ, ห้องน้ำชา 831, ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

ST2 Taiwan มิชลินสตาร์สามดาว กาแฟแชมป์โลก อาบน้ำแร่ แช่น้ำนม 3D2N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190642
ชิมอาหารมิชลินสามดาว, ดื่มด่ำร้านกาแฟแชมป์โลก, ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสไตล์ญี่ปุ่น
มิชลีนสตาร์ 3 ดาวที่เดียวของไต้หวัน, มิชลินสตรีทฟู้ด
น้ำตกสือเฟิน, สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน, DIYเค้กพายสัปปะรด, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 China Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

STG3 - ไต้หวัน เกินคาด 3 อุทยานไฮไลท์ไต้หวัน 5D4N CI AUG 19 - MAR 20

ทัวร์โค๊ด BHT9191019
เที่ยว 3 อุทยานไฮไลท์ของไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเหย่หลิ่ว
ชานมไข่มุก, ปลาประธานาธิบดี, สุกี้ไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อาบน้ำแร่
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

ST1 ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม 4D3N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190639
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานเหย่หลิ่ว
สุกี้ไต้หวัน, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง, เสี่ยวหลงเปา
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ร้านค้าปลอดภาษี, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.

STG15 - ไต้หวันเกินคาด รอบเกาะไต้หวันตัวจริง ครั้งเดียวจบ ครบไต้หวัน 8D7N TG - OCT19 -MAR20

ทัวร์โค๊ด BHT9191471
เที่ยวรอบเกาะ ลุย 4 อุทยาน, อุทยานเหย่หลิ่ว, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเขิ่นติง, อุทยานอาหลี่ซัน
ชานมไข่มุก, ปลาประธานาธิบดี, ไก่อบโอ่ง, สุกี้เชียนเย่, ปูยักษ์, พระกระโดดกำแพง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า, สถานีรถไฟ Formosa Boulevard, วัดฝอกวงซัน
เดินทางช่วง
12 ก.พ. - 19 ก.พ. 63
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.

ST9 ไต้หวัน มิชลินสตาร์ 3D2N CI

ทัวร์โค๊ด BHT9190640
กินหรู อยู่สบายพัก 5 ดาว, ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ 3 ดาว ที่เดียวของไต้หวัน
ร้าน Guest House 2 ดาว, ภัตตาคาร Din Tai Fung 1 ดาว, ภัตตาคาร Palais De Chine 3 ดาว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, พิพิธภัณท์กู้กง, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 50,900 บ.