ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน กับบ้านฮอลิเดย์ทราเวล ประสบการณ์กว่า 10 ปี
phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสบาย ๆ เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2567 จองกับบ้านฮอลิเดย์ทราเวล ราคาถูกสุดๆ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 107 พีเรียด จาก 20 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไตัหวัน Pink Season TAIWAN 4 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์โค๊ด BHT9232733
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น,
ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ปั่นเรียลไบต์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233085
วัดหลงซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, หอเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101
เมืองโบราณจิ่วเฟิ้น, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ชาบูไต้หวัน,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232655
วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดหลงซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, ตลาดจีหลง, ตึกไทเป 101,
ชมซากุระวัดเทียนหยวน, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, พักย่านซีเหมินติง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232656
วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
วัดเทียนหยวน, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ตลาดจีหลง, ตึกไทเป 101,
ชมซากุระ, พักโรงแรมน้ำแร่, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9221147
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, อุทยานอาลีซาน, ชมซากุระ วัดอูจี เทียนหยวน, หอเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่,
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก, ตึกไทเป 101, ช้อปปิงซีเหมินติง,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยงหลงเปา,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

ทัวร์โค๊ด BHT9233262
ไทเป-หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
ไถจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89)-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 17 มี.ค. 67
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,811 บ.

ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

ทัวร์โค๊ด BHT9233263
หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
ร้านพายสัปปะรด • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เมืองไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9233084
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,
หมู่บ้านสายรุ้ง, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ชาบูไต้หวัน,
3 ดาว
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 5 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน GO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

ทัวร์โค๊ด BHT9233264
หนานโถว-ปราสาทช็อกโกแลต Nina Chocolate Dream Castle-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านชา-เมืองไถจง-ตลาดไถจง
เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)- ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 26 มี.ค. 67
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232657
นั่งรถไฟอาลีซาน, ปล่อยโคมผิงซี, ตึกไทเป 101
วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานอาลีซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, ช้อปปิ้งซีเหมินติง,
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์หมาล่า, ชาบูไต้หวัน,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9232409
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, วัดหลงซาน,
สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ ชุดกี่เพ้า เที่ยวตลาดตี้ฮวา และ วัดเสียไห่เฉิงหวง, เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

ทัวร์โค๊ด BHT9231329
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น, อุทยานเย่หลิ่ว, ตึกไทเป 101
สวนดอกไม้จงเซ่อ, ชมน้ำพุร้อน เป่ยโถว, นั่งรถไฟอาลีซาน
เสี่ยวหลงเปา, หมาล่า, ชาบูไต้หวัน,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 20 โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan หลากหลายโปรแกรมน่าเที่ยว ในหลายเส้นทาง อาทิ ไทเป ฮัวเหลียน เกาสง มีโปรมากมาย มั่นใจงานบริการและราคาดีที่สุด