phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 12 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190071
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
ทัวร์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190097
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองเถาหยวน,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,อเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),
ทัวร์ไต้หวัน เมนูปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด BHT9190074
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190225
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ไทจง,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ๋ว,ผิงซี,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา,เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เมนูปลาประธานาธิบดี,
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190343
สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด BHT9190767
หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่] 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190678
ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว
ทัวร์ไต้หวัน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู้ดไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับดึก ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ใต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด BHT9190688
ที่นี่ไต้หวัน!!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป เที่ยว 3 อุทยานแห่งชาติชื่อดังของไต้หวัน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
3 ดาว
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190422
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 เดินทางเมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 -ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน T DED AMAZING TAIWAN 5วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190450
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.