phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 32 พีเรียด จาก 25 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190932
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว
ทัวร์ไต้หวัน หอเจียงไคเช็ค
ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191085
ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101 - ร้าน COSMETIC-วัดหลงซาน-ซีหมินติง - ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด BHT9191152
ไทเป, วัดหลงซาน, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89), ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เสี่ยวหลงเปา
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตลาดปลาไทเป, ร้านคอสเมติก, ร้านพายสับปะรด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191084
หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง –ร้านชาอู่หลง-ไถจง-ฝงเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป–วัดหลงซาน-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสับปะรด- GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191095
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต - เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP-ร้าน COSMETIC-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด-ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191092
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ - อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้านCOSMETICGERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190919
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หอเจียงใคเช็ค
ทัวร์ไต้หวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (XW)

ทัวร์โค๊ด BHT9190861
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิม ช้อป แชะ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 62
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,899 บ.

มหัศจรรย์...อาลีซาน เที่ยวคุ้ม บินคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์โค๊ด BHT9191381
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์โค๊ด BHT9191406
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม
ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน
3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด BHT9190074
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 27 ก.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO WOW 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191124
ไทเป-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER – วัดจูหลินซาน – GLORIA OUTLETS
เดินทางช่วง
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 China Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 25 โปรแกรม