phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 476 พีเรียด จาก 63 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด BHT9200375
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด BHT9200613
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON NOV 19-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200581
เถาหยวน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200569
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200567
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซือหลินไนท์มาร์เกต ,ไทเป, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอาง, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,789 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 เริ่มต้น 14888

ทัวร์โค๊ด BHT9200607
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอางค์, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หมู่บ้านสายรุ้ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N BY SL (SL398) FEB-APR 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200578
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เจียอี้, ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า, ร้านใบชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี, เถาหยวน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, เถาหยวน, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200459
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต –ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– COSMETIC – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200460
ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ําพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ําพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี-เมืองไทเป-ตึกไทเป101-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด BHT9192688
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191634
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ วัดพระถัังซัมจั๋ง
พิเศษ ชาบูหม่าล่า เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200575
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 63 โปรแกรม