phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

รหัสสินค้า: BHT9190073
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

  • ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
  • พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 1 ก.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 18,888 23,388 แสดง - 34
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน