phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

รหัสทัวร์ : BHT9190073
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

  • ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
  • พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน