phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

รหัสสินค้า: BHT9190074
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 34
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 34
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 34
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 34
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 34
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน