phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง

รหัสสินค้า: BHT9190097
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองเถาหยวน,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,อเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),
  • ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
  • เมนูปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 31
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 31
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน