phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ : BHT9190156
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

  • สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) โชว์กายกรรม เกาะฮ่องกง วัดนางชี วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดแชกงหมิว เมืองจำลองฮอนแลนด์ วัดกวนอู
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 62 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 0
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 0
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 0
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 5,995
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน