phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9190164
ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

  • ทัวร์เวียดนาม สะพานทอง สวนสนุก FANTASY PARK - นั่งเรือกระด้ง
  • ทัวร์เวียดนาม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ ตลาดดองบา แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง
  • ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - กุ้งมังกร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. 63 - 14 ธ.ค. 63 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 34
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 34
10 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 34
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 34
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 34
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 34
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 34
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 14,500 17,400 แสดง - 34
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 13,900 16,800 แสดง - 34
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 13,900 16,800 แสดง - 34
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน