phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

รหัสสินค้า: BHT9190197
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),หมู่บ้านสายรุ้ง,ไถจง
  • ซีเหมินติง,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ร้านเครื่องสำอาง,ร้านพายสับปะรด,
  • เมนูปลาประธานาธิบดี,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,999 11,799 แสดง - 25
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,999 15,799 แสดง - 25
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 16,799 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 16,799 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,999 15,799 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน