phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว

รหัสสินค้า: BHT9190208
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ถึงเช้า กลับดึก ชมความงามปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
  • ทัวร์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์นาเบะ อิ่มไม่อั้น
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 46 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 25
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 25,989 29,489 แสดง - 25
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว
ราคาเริ่มต้น 14,889
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน