phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore so shiok

รหัสทัวร์ : BHT9190229
ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore so shiok

  • ชม GARDEN BY THE BAY, ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ, ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์, คาสิโนระดับ 6 ดาว, ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน, ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
  • ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE, Song fa บักกุ้ดเต๋
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 87 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 20
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 20
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 20
5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 20
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 20
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 20
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 20
12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 20
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 28
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 13,999 13,999 แสดง - 35
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 35
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 60
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 60
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 60
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,999 13,999 แสดง - 60
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 60
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 30
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 13,999 13,999 แสดง - 60
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 13,999 แสดง - 60
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 35
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 30
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 30
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,999 13,999 แสดง - 60
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 13,999 13,999 แสดง - 60
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 12,999 แสดง - 35
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 20
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 10,999 10,999 แสดง - 35

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore so shiok
ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore so shiok
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน