phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS

รหัสทัวร์ : BHT9190238
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS

  • MERLION, วัดเจ้าแม่กวนอิม, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, GARDEN BY THE BAY, มารีน่า เบย์ แซนด์, ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT, โรงละครเอสเพลนาท, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, กระดูกหมูต้มยาจีน,
  • ห้าง VIVO CITY
  • ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 67 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
30 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,888 8,888 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน