phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์สิงคโปร์ สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: BHT9190411
ทัวร์สิงคโปร์ สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน 2 คืน

  • ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ฮาจิเล
  • ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 47 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 18,499 แสดง - 25
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,999 18,499 แสดง - 25
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 25
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน