phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N

รหัสสินค้า: BHT9190419
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N

  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง - ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน