phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: BHT9190433
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วัน 3 คืน

  • ทัวร์เกาหลี ล่องเรือชมวิวสองฝั่งสุดโรแมนติกบนแม่น้ำฮัน ข้ามสะพานแขวนชมธรรมชาติ GAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE!!
  • ทัวร์เกาหลี ซ้อปปิ้งเมียงดง
  • ทัวร์เกาหลี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 25
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน