phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: BHT9190705
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

  • ไหว้พระวัดดังของฮ่องกง ... วัดแชกงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์” ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจบนถนนยอดฮิต “ถนนนาธาน” เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony of Light - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 20
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
11 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
25 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 20
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,998
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน