phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์

รหัสทัวร์ : BHT9190855
ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์

  • พระราชวังถ็อกซูกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานแขวนนมาจังโฮซู เกาะนามิ ตลาดเมียดว โซลทาวเวอร์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 9,990 15,890 แสดง - 31
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 13,990 19,890 แสดง - 31
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 13,990 19,890 แสดง - 31
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 13,990 19,890 แสดง - 31
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 11,990 17,890 แสดง - 31
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 12,990 18,890 แสดง - 31
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,990 22,890 แสดง - 31
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,990 21,890 แสดง - 31
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,990 20,890 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,990 20,890 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน