phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: BHT9190859
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 2คืน

  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง- วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
  • ทัวร์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. 62 - 28 ก.ค. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 11,999 14,499 แสดง - 30
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 2คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน