phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: BHT9190919
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

  • ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หอเจียงใคเช็ค
  • ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ทัวร์ไต้หวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน