phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER

รหัสสินค้า: BHT9191020
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
  • ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
  • หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 15
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 13,876 18,876 แสดง - 15
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 15
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 15
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 15
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,876 16,876 แสดง - 15

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER
ราคาเริ่มต้น 11,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน