phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: BHT9191085
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน

  • ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101 - ร้าน COSMETIC-วัดหลงซาน-ซีหมินติง - ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน