phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: BHT9191090
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

  • หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
20 ส.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 30
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 30
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 30
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,999 14,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน