phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: BHT9191092
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

  • ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22,888 27,388 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 30
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน