phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

WS HH6-CX Shock Sale Hkg-Shopping 3 Days

รหัสทัวร์ : BHT9191235
WS HH6-CX Shock Sale Hkg-Shopping 3 Days

  • วัดแชกง ,เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, รีพลัสเบย์, นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
  • ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต เทศกาลลดทั้งเกาะ
  • เป็ดย่าง, ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 16 เม.ย. 63 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 20
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 20
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 20
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 20
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 20
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 20
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 9,999 14,499 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

WS HH6-CX Shock Sale Hkg-Shopping 3 Days
WS HH6-CX Shock Sale Hkg-Shopping 3 Days
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน