phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: BHT9191239
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

  • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
  • ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสับปะรด, ร้าน COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,999 21,499 แสดง - 31
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 31
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 31
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 31
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 31
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 17,999 21,499 แสดง - 31
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 31
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 31
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 31
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน