phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : BHT9191396
ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
30 ต.ค. 62 - 21 ม.ค. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,888 27,388 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 30
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 18,888 23,388 แสดง - 30
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน