phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย

รหัสทัวร์ : BHT9191399
FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย

  • เที่ยวฮ่องกงง่ายๆได้ทุกวัน , ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักจะสำเร็จทุกประการ , สัการะท่านเทพเจ้าแชกง , ขอสุขภาพและความรักที่หวังต้าเซียน
  • สัการะท่านแชกงพร้อมหมุนกังหันนำโชคให้สำเร็จตามความปราถณา , ชมความสวยงามของ 12 นักษัตรทีี่วัดหวังต้าเซียนและขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย , เดินช้อปปิ้งสุดชิวที่ถนนนาธาน
  • โจ๊กร้อนๆ เสริฟพร้อมกับ ขนมจีบกุ้งตัวโตๆ , ฮะเก๋าแท้รสชาติต้นตำหรับ และอาหารติ่มซ่ำแบบคนฮ่องกงดังเดิม
เดินทางช่วง
16 ก.ค. 62 - 14 ก.ย. 62 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
17 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
19 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
21 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
22 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
27 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
28 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
29 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
3 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
4 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
5 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
6 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
10 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
11 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
12 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
16 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
17 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
18 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
20 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
26 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
1 ก.ย. 62 - 1 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
2 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
6 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
9 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย
FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย
ราคาเริ่มต้น 2,599
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน