phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์)

รหัสทัวร์ : BHT9191436
ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์)

  • แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
  • เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 25
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 25
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 25
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 25
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 7,888 10,388 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 25
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 11,888 14,388 แสดง - 25
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 11,888 14,388 แสดง - 25
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 13,888 16,388 แสดง - 25
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,888 16,388 แสดง - 25
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,888 16,388 แสดง - 25
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,888 16,388 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์)
ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์)
ราคาเริ่มต้น 7,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน