phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9191635
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

  • ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
  • หอเจียงไคเช็ค
  • พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี สเต็กจานร้อน Seafood
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
8 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน