phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..สละโสดตัวแม่

รหัสสินค้า: BHT9191677
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..สละโสดตัวแม่

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ตึกไทเป 101
  • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ( 122 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,878 19,378 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 15,878 21,378 แสดง - 30
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,878 20,378 แสดง - 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,878 22,378 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 22,878 28,378 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,878 28,378 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,878 31,378 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,878 31,378 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25,878 31,378 แสดง - 30
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25,878 31,378 แสดง - 30
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,878 25,378 แสดง - 30
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 30
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 30
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 30
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,878 20,378 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,878 19,378 แสดง - 30
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 15,878 21,378 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..สละโสดตัวแม่
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..สละโสดตัวแม่
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน