phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..จุใจตัวพ่อ

รหัสทัวร์ : BHT9191959
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..จุใจตัวพ่อ

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
  • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..จุใจตัวพ่อ
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก..จุใจตัวพ่อ
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน