phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

รหัสทัวร์ : BHT9192090
ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

  • จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
  • อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 26 มี.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,899 21,399 แสดง - 31
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
ราคาเริ่มต้น 14,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน