phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

รหัสสินค้า: BHT9192635
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

  • ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 17
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 23
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 25
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 60
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 31
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน