phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA FIN FIN WINTER

รหัสสินค้า: BHT9192865
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA FIN FIN WINTER

เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 8,999 13,999 แสดง - 21
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 8,999 13,999 แสดง - 21
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 8,999 13,999 แสดง - 21
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 21

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA FIN FIN WINTER
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA FIN FIN WINTER
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน