phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : BHT9193242
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-วัดเทียนหยวน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป–ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซาน–ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน