phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์]

รหัสทัวร์ : BHT9200016
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์]

  • เยือนดินแดนสวรรค์ 3 ฤดู "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" ต้องมนต์เสน่ห์ดินแดนสระสวรรค์ "อุทยานแห่งชาติหวงหลง"
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 63 - 1 ก.ค. 63 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 17,999 20,999 แสดง - 20
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
7 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
8 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
13 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
14 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
15 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
22 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 20
29 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 20
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
4 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
5 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 20
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
11 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
12 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 20
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
18 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
19 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 20
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
25 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
26 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์]
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์]
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน