phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์จีน หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ต้า จู๋ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9200086
ทัวร์จีน หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ต้า จู๋ 5 วัน 4 คืน

  • เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจางอวีโ้หมว ว่านเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) เมืองโบราณชางโจว - ผาหนิแกะสลักทเี่ ป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉง ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้ กระเช้าชมวิวแม่นา ้แยงซีเกียง ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทยีนเหมิน
  • ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทยีนเหมิน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 22,900 27,400 แสดง - 31
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 22,900 27,400 แสดง - 31
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 21,900 26,400 แสดง - 31
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 20,900 25,400 แสดง - 31
2 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 21,900 26,400 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ต้า จู๋ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ต้า จู๋ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน