phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทััวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่

รหัสทัวร์ : BHT9200356
ทััวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่

  • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด ฟรี! ค่ารถจิ๊บ
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
10 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
1 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
8 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 11,499 13,999 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 11,499 13,999 แสดง - 30
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
13 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
20 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 9,499 11,999 แสดง - 30
27 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทััวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่
ทััวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน