phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ : BHT9200481
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

  • หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วดัพระถงัซมัจง๋ั – วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 63 - 20 ต.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 20,900 26,400 แสดง - 25
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน