phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9200636
ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน

  • เกาะนามิ - วัดชินฮึงซา - ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
  • ช้อปปิ้งตลาดฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียงดง ชมหอคอยโซลทาวเวอร์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 พ.ย. 63 - 4 ม.ค. 64 ( 46 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
17 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
21 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
22 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
23 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
24 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 25
25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 15,999 20,999 แสดง - 25
26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 15,999 20,999 แสดง - 25
27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 25
28 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 25
29 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 25
30 พ.ย. 63 - 4 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
1 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 25
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 25
5 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
6 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
7 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 25
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
12 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
13 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
14 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
15 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 25
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
20 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
21 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
22 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 25
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 25
24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 19,999 24,999 แสดง - 25
25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 20,999 25,999 แสดง - 25
26 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 20,999 25,999 แสดง - 25
27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 21,999 26,999 แสดง - 25
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 22,999 27,999 แสดง - 25
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 23,999 28,999 แสดง - 25
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 24,999 29,999 แสดง - 25
31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 22,999 27,999 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน