phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9200780
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
7 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน