phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ แอ่วเหนือท้าลมหนาว 5 จังหวัด

รหัสทัวร์ : BHT9201002
ทัวร์ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ แอ่วเหนือท้าลมหนาว 5 จังหวัด

  • วัดพระธาตุลำปางหลวง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง - วัดภูเก็ต - ภูลังกา - วัดพระสิงห์ – ONE NIMMAN
  • วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล – ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต - MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – วิวผาช้างน้อย – วัดนันตาราม – กาดหน้า มช. - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ – วัดพระสิงห์ – ONE NIMMAN
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
26 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
1 ก.พ. 64 - 4 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
2 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
7 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
15 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
18 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
22 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
26 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
27 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
6 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
8 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
14 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
16 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
17 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
21 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
23 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
27 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
3 เม.ย. 64 - 6 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
7 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
18 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
20 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
24 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
25 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
27 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ แอ่วเหนือท้าลมหนาว 5 จังหวัด
ทัวร์ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ แอ่วเหนือท้าลมหนาว 5 จังหวัด
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน