phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9220071
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

  • สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน
  • เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
  • บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์ ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ส.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 11,990 15,490 แสดง - 25
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 11,990 15,490 แสดง - 25
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 11,990 15,490 แสดง - 25
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 11,990 15,490 แสดง - 30
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,990 18,490 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน