phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9220118
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน 4 วัน 3 คืน

  • สะพานมังกร ล่องเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ
  • กระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง พระราชวังเว้
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน