phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...Enjoy on Banahill 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

รหัสทัวร์ : BHT9220509
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...Enjoy on Banahill 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

  • ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ + ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ, นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์, เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์, พักบานาฮิลล์ 1 คืน
  • ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง
  • สักการะวัดลินห์อึ๋ง, ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 65 - 24 มี.ค. 66 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 14,888 19,388 แสดง - 34
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
26 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 16,888 21,388 แสดง - 34
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 21,888 26,388 แสดง - 34
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 21,888 26,388 แสดง - 34
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 34
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
16 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
17 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
30 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
31 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66 12,888 17,388 แสดง - 34
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
21 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 34
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 34
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 34
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34
21 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 13,888 18,388 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...Enjoy on Banahill 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...Enjoy on Banahill 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน