phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (บินเย็น-กลับเย็น)

รหัสทัวร์ : BHT9220567
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (บินเย็น-กลับเย็น)

  • นั่งเรือกระด้ง, ชมเมืองโบราณฮยอัน, นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาบานาฮิลล์,สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซี, สะพานมังกร,
  • นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, เล่นรถราง ชมวิวบานาฮิลล์, ล่องเรือแม่น้ำหอม, ตลาดดองบา
  • บุฟเฟ่ต์่นานาชาติเซน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 18,999 21,999 แสดง - 30
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 15,999 18,999 แสดง - 30
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 15,999 18,999 แสดง - 30
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 15,999 18,999 แสดง - 30
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (บินเย็น-กลับเย็น)
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (บินเย็น-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน