phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ลาว ซุปตาร์...ลาว ที่รัก 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9221364
ทัวร์ลาว ซุปตาร์...ลาว ที่รัก 4 วัน 3 คืน

  • ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย
  • ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. 66 - 30 พ.ค. 66 ( 51 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
22 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 17,888 20,388 แสดง - 34
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 18,888 21,388 แสดง - 34
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 18,888 21,388 แสดง - 34
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 17,888 20,388 แสดง - 34
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 16,888 19,388 แสดง - 34
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 15,888 18,388 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว ซุปตาร์...ลาว ที่รัก 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ลาว ซุปตาร์...ลาว ที่รัก 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน